สเปรย์จารบีใส Berner High Performance Lubricant (500ml)