เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถใส่ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะ Size ของสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนยี่ห้อ สีหรือลายได้
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ EMS ไม่เกิน 2-3 วัน)
  3. หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ส่งสินค้าคืนไม่เกิน 3 วันทำการ และแจ้งหมายเลขพัสดุให้เจ้าหน้าที่ทราบ (อ้างอิงวันที่ส่งสินค้าจากหมายเลขพัสดุ)
  4. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ (ฟิล์มติดชิลด์, ฉลากสินค้า) หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนในทุกกรณี
  5. ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งสินค้าเองทั้งหมด (ไปและกลับ)
  6. หากสะดวกสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนที่ร้านเองได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ทำตามเงื่อนไข

หากลูกค้าต้องการคืนเงินเนื่องจากสินค้ามีปัญหา

  1. คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่งกลับมายังเรา
  2. การคืนเงินหลังจากที่ทางเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะทำการคืนเงินภายใน 1 วัน

ที่อยู่ในการส่งสินค้า

บริษัท มอร์แดนไบค์ จำกัด

19/7 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-070-2818